Educatieve films voor vrijwilligers

Voor de asiel-verantwoordelijken
Goed opgeleide vrijwilligers zijn een grote hulp in asielen. Daarnaast is het strikt opvolgen van voorgeschreven procedures van uitermate belang in elk asiel. Het opleiden van vrijwilligers en het uitleggen van de noodzaak van bepaalde procedures kan echter erg tijdrovend zijn.

Om deze opleiding efficiënter te laten verlopen, heeft de FWF een aantal educatieve filmpjes gemaakt om de asielensector te ondersteunen in hun werking. Deze zorgvuldig gemaakte filmpjes bieden de mogelijkheid de vrijwilligers een goede basiskennis mee te geven, met een minimale tijdsinvestering van de asielmedewerkers. Enkel de eigen, specifieke procedures van het asiel zullen nog uitgelegd moeten worden.

De FWF stelt deze filmpjes gratis online ter beschikking, zodat asielen kosteloos en op elk moment een goede basistraining kunnen aanbieden.

Indien u verdere vragen of opmerkingen heeft, dan horen wij dit graag van u.

Voor de vrijwilligers
Allereerst willen we u bedanken dat u zich gaat inzetten voor katten die even door een moeilijke periode gaan. Uw hulp is broodnodig in hun zoektocht naar een nieuw, gouden mandje.

De FWF op zijn beurt, wil u graag helpen bij uw vrijwilligerswerk. Daarom hebben we informatieve filmpjes gemaakt die u zullen wegwijs maken bij uw werk in het asiel. We hopen dat deze filmpjes een hulp zullen zijn in het verzorgen van de katten. Immers, alleen als de katten goed worden verzorgd, zullen ze ook nieuwe kansen krijgen.

Helaas hebben veel mensen een verkeerd beeld van asielen en denken ze dat dit sombere plaatsen zijn, waar vooral ziekte en dood heerst. Dit is zeker niet in alle asielen het geval! Vele asielen zorgen op een professionele manier voor achtergelaten dieren. Asielmedewerkers die handelen met de juiste kennis, zetten zich niet alleen dag en nacht in voor de katten, maar behoeden ze ook voor onnodig lijden en ziekte.

Moest u toch in een asiel belanden dat volgens u in overtreding is met de wetgeving, dan raden we u ten sterkste aan dit te melden of ons daarover te contacteren.  Het is immers onmogelijk om katten te helpen in een slecht asiel zonder ook te helpen in de voortbestaan van dat asiel.

We wensen u veel succes en danken u in naam van de katten.

Films
Vrijwilligers in asielen deel 1: Hoe hou ik de katten gezond?

De eerste training geeft een antwoord op de vragen: Wat is quarantaine? Wat is een ziekenboeg? Wat is het verschil tussen beiden? Hoe kunnen we vermijden dat katten ziek worden in een asiel? Verder toont deze film hoe we soms onbedoeld ziektes in asielen kunnen verspreiden.


Wetgeving
Voor België:
Algemene informatie voor asielen
Wettekst

Voor Nederland:
Honden en kattenbesluit