FWF in de media

 


Mei 2012

Alle katten gesteriliseerd vanaf 2014

BRUSSEL - Minister van volksgezondheid en DierenwelzijnLaurette Onkelinkx (PS) wil de katten laten steriliseren. Vandaag werd tijdens de ministerraad twee voorstellen van Koninklijk besluit van Onkelinkx goedgekeurd.
Omdat het aantal zwerfkatten blijft toenemen was het noodzakelijk om maatregelen te treffen. Dat leidde tot overbezetting van dierenasielen en een toename van zwerfkatten. In 2011 werden 35.000 katten opgevangen in een dierenasiel. 12.000 katten werden ingeslapen. Dat waren er 2.000 meer dan in 2010. Onder meer GAIA en andere organisaties waren vragende partij.

Gesteriliseerd
Vanaf 1 september 2012 moeten alle Belgische dierenasielen katten steriliseren, registreren en geïdentificeerd worden voordat ze geadopteerd kunnen worden. De maatregel wordt vanaf 1 september 2014 uitgebreid naar kwekers en particulieren. Elke kat moet dan gesteriliseerd, geïdentificeerd en geregistreerd zijn alvorens ze wordt verkocht of weggegeven. 

Contactpunt
Elke gemeente moet een contactpunt voorzien waar zwerfkatten kunnen gemeld worden. Zodat ze gevangen, gesteriliseerd en opnieuw vrijgelaten kunnen worden. De gemeenten worden ook verplicht een zwerfkattenbeleid te beheren.

Campagne
Intussen organiseren al heel wat asielen en verenigingen voor dierenbescherming sterilisatie- en bewustmakingscampagnes. In dat verband gaat op 14 juni aanstaande de campagne “De Zomer van de kat” van start. 

Feline Welfare Foundation
Els Peeters van FWF is verheugd met het besluit. “Dit zal op termijn zeker het welzijn van de katten ten goede komen”. “Op dit moment weten we nog niet wat er uiteindelijk in het KB zal staan”. “Wij hopen dat er rekening zal gehouden worden met onze opmerkingen en bijkomende suggesties die we in samenwerking met alle belangengroepen hebben opgesteld”. “Deze hebben wij reeds in 2010 kenbaar gemaakt aan de dienst Dierenwelzijn”. “We zijn alvast zeer verheugd te lezen dat onze opmerkingen wat betreft verkoop van raskatten van en naar het buitenland in het plan zijn opgenomen”. Aldus Els Peeters van FWF. 
Meer info: www.fwf.nu

Bron: Dierengazet


Krantenbericht

Augustus 2011

Inslapen zwerfkatten Hoogstraten (B) geen oplossing! Lees hier de reactie van de Feline Welfare Foundation dat gepubliceerd is in het nieuwsblad van Hoogstraten.


Persbericht

Antwerpen en Amsterdam, 23 september 2010

Laat kittens 16 weken bij hun moeder!
Dit adviseert de Belgisch-Nederlandse Feline Welfare Foundation (FWF), een stichting die het welzijn van katten wil verbeteren. Momenteel bepaalt de Nederlandse en Belgische wetgeving dat kittens met zeven weken van de moeder gescheiden mogen worden. Veel te vroeg, vindt de FWF. Want dit druist in tegen het natuurlijke gedrag van de kat en vergroot de kans op ziekte en latere gedragsproblemen.

Er zijn verschillende belangrijke argumenten om kittens zestien weken bij hun moeder te laten. Zo zijn katten echte moederskindjes. Van nature blijven ze gemiddeld zes tot acht maanden bij hun moeder – vrouwelijke katten meestal levenslang. Alleen in tijden van hongersnood kunnen kittens vanaf zestien weken het nest verlaten; eerder kunnen ze niet zelfstandig overleven.

Gezoogd worden kalmeert
Daarnaast worden kittens van nature lang gezoogd, namelijk drie tot zes maanden, soms zelfs totdat ze volwassen zijn. Vanaf een week of vier mogen kittens niet meer onbeperkt bij hun moeder drinken en kan ze een flinke knauw geven als ze geen zin heeft om te zogen. Vaak wordt daaruit de conclusie getrokken dat ze de kittens verstoot en ze dus wel bij haar weg kunnen. Niets is minder waar. Door niet meer altijd te mogen zuigen, leren kittens omgaan met frustratie, een belangrijke levensles. De melkgift van de moeder vermindert geleidelijk en stopt helemaal. Als dit eenmaal gebeurd is, mogen de kittens weer vaker zuigen. Dat is zowel voor de moeder als de kittens fijn en kalmerend, en dus heel belangrijk.

Moeder is de belangrijkste lerares
Kittens hebben hun moeder tot en met week zestien nodig voor belangrijke levenslessen die ze alleen in die periode kunnen leren. Vanaf ongeveer week twee tot en met week zeven leren kittens omgaan met alles waar ze als huisdier mee te maken krijgen: mensen, de stofzuiger, de deurbel, honden, noem maar op. Moeder is daarbij hun belangrijkste lerares. In week acht tot en met week zestien leren kittens hoe katten zich onderling gedragen. Ook dat kan alleen in die periode. Ze leren bijvoorbeeld hun klauwen intrekken bij het spelen, ondervinden dat bijten niet gewenst is, en spelen emoties na om de kattentaal onder de knie te krijgen. Een kitten die te vroeg bij de moeder wordt weggehaald, zal sociaal gehandicapt zijn.

Weerstand en stress
Ook voor hun gezondheid is het beter kittens langer in het nest te laten. Voor de eerste weken van zijn leven krijgt een kitten via de biestmelk afweerstoffen binnen. Daarna moet het afweersysteem op gang komen. Doordat dit een tijdje duurt, ontstaat er een periode waarin niet meer genoeg afweerstoffen van de moeder aanwezig zijn en het kitten zelf nog niet voldoende afweerstoffen aanmaakt. In deze kritieke periode, die loopt van week vier tot en met week twaalf, is het kitten extra vatbaar voor infecties. In deze periode van de moeder gescheiden worden is dan ook sterk af te raden. De stress die een scheiding veroorzaakt, zal de weerstand nog extra verlagen.

Gedragsproblemen voorkomen
Wetenschappers en gedragsdeskundigen vermoeden al langer dat een te vroege scheiding van de moeder een rol kan spelen in het ontwikkelen van gedragsproblemen. Dit lijkt nu bevestigd te worden door preliminair onderzoek van de KaHo Sint-Lieven (België) in samenwerking met de Universiteit Antwerpen. Er werd een significant verband gevonden tussen de leeftijd waarop een kat zijn moeder verliet en probleemgedrag: hoe vroeger de scheiding, des te meer probleemgedrag op latere leeftijd. In afwachting van uitgebreider wetenschappelijk onderzoek raadt de FWF aan om het natuurlijke gedrag van de kat te volgen en kittens tot en met zestien weken bij de moeder te laten.

Stijgende trend
De FWF staat niet alleen in zijn advies. Er komen steeds meer fokkers die hun kittens zestien weken aanhouden. Niet alleen in Nederland en België, maar ook in landen als Duitsland en Zwitserland. In Zweden en Denemarken is de leeftijd waarop kittens van de moeder gescheiden mogen worden zelfs wettelijk bepaald op 12 weken.

De FWF
De deskundigen van de FWF zetten zich in voor het verbeteren van het kattenwelzijn. Dit doen zij door het verstrekken van informatie, samenwerking met dierenbeschermingsorganisaties en het stimuleren van het optrekken van de wettelijke minimumnormen voor kattenwelzijn, zoals de leeftijd waarop kittens van hun moeder gescheiden mogen worden (daarbij rekening houdend met de mogelijkheden binnen asielen).