Handleiding voor opvanggezinnen

Het tijdelijk plaatsen van katten en kittens in opvanggezinnen heeft veel voordelen voor zowel het asiel als de katten zelf. In een huiselijke omgeving worden kittens bijvoorbeeld beter gesocialiseerd en ziekte-overdracht wordt beperkt.

In de praktijk zijn er echter wel een aantal knelpunten die een dergelijke werking bemoeilijken. Denk hierbij o.a. aan de wetgeving, screening van de opvanggezinnen, contract tussen opvanggezinnen en asielen, leeftijd van de plaatsing van kittens en het totaal aantal katten in huis bij een opvanggezin.

Daarom is in samenwerking met de KAHO (campus Waas, Sint-Niklaas, België) een onderzoek gedaan naar de werking van asielen met opvanggezinnen. Op basis hiervan werden twee handleidingen ontwikkeld om asielen te ondersteunen: één voor asielen die een werking met opvanggezinnen willen opstarten en één voor de opvanggezinnen zelf.  Deze handleidingen worden momenteel in de praktijk getest en zullen na evaluatie ter beschikking worden gesteld voor geïnteresseerde asielen.