Overerfbare aandoeningen bij raskatten

Stichting Felissana, waaruit de FWF is ontstaan, had een groot archief met testresultaten van raskatten.

Dit archief is gedigitaliseerd en er is bekeken voor welke testresultaten er toestemming was om deze openbaar te maken en met anderen te delen.

Momenteel wordt bekeken hoe we de resterende resultaten beschikbaar kunnen maken.

Heeft u in het verleden testresultaten laten opsturen naar Stichting Felissana? Laat ons dan weten of u al dan niet toestemming geeft om deze te delen met andere organisaties zoals HCM Foundation of PawPeds via info@felinewelfarefoundation.org.