Zwerfkattenbeleid in Vlaanderen

Elk jaar worden in België duizenden katten geëuthanaseerd in de asielen. Met het Meerjarenplan Katten wil de Belgische overheid actie ondernemen tegen dit kattenoverschot en zo het kattenwelzijn verbeteren.

Naast het verplichten van castratie en identificatie voor elke kat die van eigenaar verandert (uitgezonderd naar erkende fokkers), wil men ook actie ondernemen rond de zwerfkattenkolonies in de gemeenten.

De FWF wil de overheid informatie bieden rond de maatregelen die reeds bestaan in de verschillende Vlaamse gemeenten. Hiervoor worden via een enquête de gemeenten bevraagd over hun zwerfkattenbeleid. Met deze informatie kunnen er oplossingen gezocht worden om de zwerfkattenpopulaties op een diervriendelijke manier te beheren.