Steun ons

Aangezien de FWF een stichting zonder winstoogmerk is, is zij geheel afhankelijk van donaties en sponsoring om haar werk te kunnen doen. Mocht U de FWF willen steunen dan kunt ervan verzekerd zijn dat uw bijdrage geheel ten goede komt aan het verbeteren van kattenwelzijn. Alle medewerkers werken op vrijwillige basis en zien af van inkomsten of onkostenvergoedingen.

Mocht u een donatie willen doen om onze activiteiten mee te ondersteunen, heel graag! U kunt deze overmaken op rekeningnummer 368421, tnv Stichting Feline Welfare Foundation, Amsterdam.  Bent u niet woonachtig in Nederland en wilt u de FWF steunen, dan kunt u gebruik maken van de codes:
IBAN NL38INGB0000368421 en BIC INGBNL2A. We werken allen onbezoldigd voor de stichting, noch huren we kantoorruimte, dus uw geld wordt uitsluitend besteed aan onze activiteiten.

Heeft u een specifieke en aantoonbare deskundigheid op het gebied van katten en hun welzijn (lichamelijk/gedragsmatig)? Of wilt u zich graag als vrijwilliger inzetten? Dan kunt u wellicht zitting nemen in één van onze werkgroepen, en zodoende uw steentje bijdragen aan kattenwelzijn.

U kunt de FWF telefonisch benaderen als u vragen heeft op het gebied van kattenwelzijn via telefoonnummer: +31 (0)20- 4161257. Wij zijn daar elke dinsdag van 10.00-17.00 uur telefonisch te bereiken voor uw vragen.