Gedrag

Gedrag hangt nauw samen met omgeving en gezondheid. Gedrag is namelijk het verwerven van informatie uit de omgeving en uit het lichaam, het verwerken van die informatie en het reageren hierop. Dit houdt ook in dat gedrag gelinkt is aan welzijn.

Ten eerste is het noodzakelijk voor het welzijn van een kat, dat die zijn natuurlijke gedrag kan vertonen. Ten tweede veroorzaakt de omgeving bij de kat veranderingen in het gedrag om het welzijn te verhogen. Als een kat bijvoorbeeld over een hete plaat loopt, dan zal hij daar vlug afspringen om zo verbranding te voorkomen. Indien de kat zijn natuurlijke gedrag niet kan uitoefenen of hij niet voldoende controle over zijn omgeving heeft, kan dit leiden tot gedragsproblemen.

In de volgende pagina’s kunt u meer informatie vinden over het natuurlijke gedrag van de kat, eventueel probleemgedrag en wat u kunt doen om dit te voorkomen.