Gezondheid

Gezondheid hangt nauw samen met welzijn. Het is een toestand van volledig fysiek, sociaal en mentaal welbevinden. Op de volgende pagina’s wordt voornamelijk ingegaan op de fysieke gezondheid.

Om een kat gezond te houden, kunnen een aantal preventieve maatregelen genomen worden. Dit begint al voor de geboorte: zo kunnen de ouderdieren getest worden op seksueel overdraagbare aandoeningen en erfelijke afwijkingen. Tijdens het opgroeien en het verdere leven van een kat zijn zowel goede voeding, verzorging als huisvesting onontbeerlijk.

Bij ziekte wordt het functionele evenwicht van lichaam en/of geest verstoord. Helaas zijn katten meesters in het verbergen van ziekte. Zo proberen ze hun zwakheid te verbergen. Andere katten zouden immers misbruik kunnen maken van dit kwetsbaar moment. Zieke katten geven vaak wel subtiele signalen af, die verkeerd begrepen kunnen worden door de mens. Een voorbeeld is onzindelijk gedrag, één van de meest voorkomende problemen. Vaak wordt gedacht dat katten ineens naast de bak plassen uit boosheid. De echte reden heeft vaak een medische oorzaak, zoals blaasgruis. Bij een verandering in gedrag is een bezoek aan de dierenarts dan ook het eerste punt op de agenda!

Om oplopende kosten bij de dierenarts te vermijden, is het verstandig om een verzekering af te sluiten. Ook katten hebben immers recht op goede gezondheidszorg.