Omgeving

Naast de componenten ‘gezondheid’ en ‘gedrag’, die eigen zijn aan de kat zelf, heeft ook de omgeving invloed op het welzijn van de kat. Met ‘omgeving’ bedoelen we de omstandigheden waarin de kat leeft. Deze omstandigheden moeten voldoen aan de vereisten van de kat en hem de mogelijkheid bieden zijn natuurlijke gedrag te vertonen. Zo worden gedragsproblemen voorkomen. Bovendien moet de omgeving ‘gezond’ zijn, zodat de kat niet ziek wordt.

Hoe aan deze vereisten voldaan kan worden, hangt af van de omgeving waarin de kat gehouden wordt. Een huiselijke omgeving zal er heel anders uitzien dan bijvoorbeeld een asiel of een cattery, maar toch is het mogelijk om in al deze omstandigheden katten een goede huisvesting te kunnen bieden. Meer hierover leest u op de volgende pagina’s.